Sản phẩm chi tiết

  • Túi đựng rác
  • Mã sản phẩm TX 02
  • Kích thước Theo yêu cầu
  • Màu sắc Theo yêu cầu
  • Chất liệu LDPE/HDPE
  • Lượt xem 1003
  • Túi xốp chuyên dụng trong việc đựng rác thải sinh hoạt hoặc rác thải y tế