Sản phẩm chi tiết

  • Túi Móc vớ
  • Mã sản phẩm MV01
  • Kích thước 13 x 20 + 4 cm
  • Màu sắc Trắng trong, In màu theo yêu cầu
  • Chất liệu BOPP
  • Lượt xem 2547
  • Túi chuyên dụng, túi bóng kiến đựng móc vớ